Kalender 2017
Mail
Generalforsamling 2017.

Der indkaldes hermed til generalforsamling.
Torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.30.


Der indkaldes hermed til generalforsamling, torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.30. Generalforsamlingen finder sted i Foredragssalen, Egedal Kirke, Egedalsvej 3, Kokkedal. Jeg skal minde om, at såfremt der er medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest 1 uge før den berammede dato for generalforsamlingen, d.v.s. senest den 23. marts.

Efter generalforsamlingen er der pause, hvor der bydes på kaffe/the med kringle. Vi slutter aftenen med et foredrag af bibliotekar Kirsten Norn, der vil uddybe sin artikel om inspektør Johan Frederik Johansen i foreningens medlemsblad "Rytterskolen" nr.3, 2016. - Hirschholm District gik forrest i udviklingen, da de i1865 oprettede Fattig- og forsørgelses- anstalten Brønsholmsdal. I landdistrikterne sås overalt i begyndelsen af 1860-rne et stærkt stigende antal fattige som følge af forøgede leveomkostninger og stagnerende lønninger. .

PS! I forbindelse med generalforsamlingen kan I gratis få udleveret foreningens nye udgivelse: "Brandvæsenets historie i den tidligere Karlebo Kommune".

Læs mere:

Om foredraget, læs mere ....

Referat 2017

Formandens beretning 2017

Karlebo
Lokalhistoriske
Forening
Avderødvej 19, Avderød
2980 Kokkedal
Telefon: 2341 5440