Program 2017

Lokalhistorie – din historie

Download Program 2017 (PDF) (f.eks. til print)

Foredrag

Sted: Egedal Kirkes foredragssal, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.
Entré: 25,00, incl. kaffe. Alle er velkomne.

Torsdag 23. februar kl. 19.30-21.30
Kongernes Nordsjælland – dronningernes Hørsholm

Efter reformationen i 1536 satte kongemagten sig tungt på Nordsjælland, og det meste af jorden var krongods i de næste 250 år. Men sognene Karlebo, Birkerød, Bloustrød og Hørsholm udgjorde sammen et selvstændigt gods, Hørsholm eller Hirschholm. Dette gods havde sin egen specielle historie, for i lange perioder var det landets dronning – og ikke kongen – der ejede både jord og slot. Vi skal høre om Hørsholms dronninger – og deres undersåtter.
Foredraget holdes af historikeren, cand.mag. Lisbet Hein, fhv. leder af Hørsholm Egns Museum.

Torsdag 30. marts kl. 19.30-21.30  (Generalfors., kun for medlemmer)
Fattigforsørgelses- og Arbejdsanstalten Brønsholmsdal.

De fire sognekommuner i Hirschholm District gik forrest i udviklingen, da de i 1865 oprettede anstalten Brønsholmsdal. I landdistrikterne sås overalt i begyndelsen af 1860rne et stærkt stigende antal fattige som følge af forøgede leveomkostninger og stagnerende lønninger. Bibliotekar Kirsten Norn uddyber sin artikel om inspektør Johan Frederik Johansen i foreningens medlemsblad 'Rytterskolen' nr.3, 2016.

Torsdag 27. april kl, 19.30-21.30
Ballonpladsen og kongelige fasaner
– to udgravninger i Fredensborg Slotshave


Før Dronning Margrethe 2. kunne nyde synet af den nye staudehave – Årstidshaven – i Fredensborg Slotshave, blev der foretaget en lille arkæologisk udgravning. Foredraget handler om det fasanhus, som derved kom til syne under slottets græsplæner. Et fund der er med til at fortælle historien om fasanopdræt i det danske kongehus i 1700-tallet. Man vil også kunne høre om resultaterne fra udgravningen af Ballonpladsen, der fik betydning for restaureringen af det nu genetablerede barokke haveanlæg. Foredraget holdes af museumsinspektør og arkæolog Jakob Schlein Andersen, Museum Nordsjælland.

Torsdag 28. september kl. 19.30-21.30
Karlebo Kommunes nyere historie

Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen vil fortælle om Karlebo Kommunes nyere historie. Vi skal følge udviklingen fra 1960-erne, hvor grunden blev lagt til Karlebo Kommunes enestående hurtige forvandling fra landbokommune til moderne forstadskommune i 1990-erne. Indbyggertallet steg fra omkr. 4.500 til mere end 19.000, altså en stigning på mere end 400%. Foredraget vil omhandle den byplanmæssige, erhvervsmæssige, økonomiske, politiske samt sociale udvikling.

Torsdag 26. oktober kl. 19.30-21.30
Fra Helsingør til Mikkelborg

Gennem ord og billeder tager Bent skov Larsen os med på en tur fra Helsingør til Mikkelborg ad Strandvejen. Han fortæller om vejen, milepæle, stadesten, havnene, teglværkerne og enkelte af husene og deres beboere. Bent Skov Larsen er formand for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening

Torsdag 30. november kl. 19.30-21.30
Brandvæsenets historie i Fredensborg Kommune

Cand.polit., Peter Aarby, vil holde sit foredrag med baggrund i den netop afsluttede årlige særudstilling på Fredensborg Lokalhistoriske Museum om brandvæsenets historie i Fredensborg Kommune. Hvilket vil sige organiseringen af brandbekæmpelsen i de to tidligere kommuner, Asminderød-Grønholt/Fredensborg-Humlebæk og Karlebo. Peter Aarby er medlem af foreningens og museets bestyrelse.

Andre aktiviteter

Torsdag 30. marts kl. 19.30-21.30
Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes i foredragssalen i Egedal Kirke, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal. Den er i sagens natur kun for medlemmer. Dagsorden udsendes forinden til medlemmerne. Efter generalforsamlingen er der et foredrag af Kirsten Norn om Fattig-og Arbejdsanstalten Brønsholmsdal. (Se under foredrag).

Torsdag 18. maj kl. 19.00-21.00
Byvandring i Niverød

Historikeren Niels Storgaard Simonsen vil tage deltagerne med på en byvandring gennem det gamle Niverød til den nye bebyggelse på begge sider af Nivåvej. Trådene vil blive trukket næsten 1000 år tilbage og frem til bygningen af kongevejen i 1790-erne, afholdelsen af den første demokratiske folkeafstemning i 1841 på Niverød Kro, bygningen af Danmarks første plejehjem i 1891, og endelig tiden fra 1960-erne og frem. Her vil han fortælle om den hurtige udbygning fra landsby til en del af den moderne forstadsbebyggelse Niverød/Nivå. Deltagelsen er gratis og alle er velkomne.
Mødested: Ved Circle K tanken på Niverød Kongevej, kl. 19.00.

Søndag 25. juni kl. 10.00-13.00
Historisk cykeltur fra Nivå Havn til Mikkelborg

I samarbejde med den lokale afdeling af Cyklistforbundet og Karlebo Lokalhistoriske Forening gennemføres den årlige historiske cykeltur. Historikeren Niels Storgaard Simonsen vil være guide under turen. Deltagelsen er gratis og alle er velkomne. Rute: Nivå Havn, Lave Skovvej med søområdet, Gl. Strandvej til Vibevej, langs Ny Strandvej til tangen ved Galejhavnen. Forbi Nivågård Teglværks Ringovn, langs Gl. Strandvej og forbi Nivågård, malerisamlingen og Lyngebæksgård til Ny Strandvej og Mikkelborg Strand. Deltagelsen er gratis og alle er velkomne.
Mødested: Ved havnekontoret på Nivå Havn

Torsdag 17. august kl. 19.00-21.00
Byvandring i Kokkedal

Historikeren Niels Storgaard Simonsen vil tage deltagerne med på en byvandring i både det gamle og det nye Kokkedal.
Rute: Turen går fra rådhuset ad Egedalsvej til Mølledammen, Brønsholmdal og Egedal og slutter i det centrale Kokkedal ved Holmegårds Center. Undervejs vil han trække trådene flere hundrede år tilbage i tiden, men også berette om den voldsomme udvikling, der siden 1970 betød skabelsen af det nuværende Kokkedal. Deltagelsen er gratis og alle er velkomne.
Mødested: Kl. 19.00 ved Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, Kokkedal..

Tirsdag 5. september kl. 15.00-17.00
Mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn

I samarbejde med Karlebo Menighedsråd afholdes på Karlebo Kirkegård samt i kirken en mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn. Mindehøjtideligheden afsluttes med et mindre traktement i Længen ved siden af kirken. Alle er velkomne.


Fredensborg Lokalhistoriske Museum

Lørdag den 11. marts kl. 14-16
Åbning af særudstilling 2016 om brandvæsenets historie i Fredensborg Kommune

Viceborgmester og udvalgsformand, Ulla Hardy-Hansen, vil åbne udstillingen. Alle er velkomne.

Lørdag og søndag 2. og 3. december kl. 11.00-16.00
Det årlige julemarked

Det traditionsrige og populære julemarked afvikles også i 2017, denne gang med endnu flere boder
Kalender 2017
Mail

Karlebo
Lokalhistoriske
Forening
Avderødvej 19, Avderød
2980 Kokkedal
Telefon: 2341 5440