Kalender 2017
Mail
Karlebo Lokalhistoriske Forening har udgivet nedenståen-
de spændende og interessante bøger og hæfter.
De kan købes på Fredensborg Lokalhistoriske Museum eller bestilles hos:
c/o J.G. Berthelsen, Strandvænget 4, 2960 Rungsted Kyst.
Tlf. 4586 3609 eller via mail: jgb@dadlnet.dk
Endvidere sælges de ved foreningens foredragsaftener i
vinterhalvåret.
Karlebo
Lokalhistoriske
Forening
Avderødvej 19, Avderød
2980 Kokkedal
Telefon: 2341 5440